Adwokat Leszno - Magdalena Rakowska – KuśnierekFilarami działania Kancelarii są zaufanie, profesjonalizm oraz rzetelność, natomiast najwyższe standardy tajemnicy zawodowej i etyczne gwarantują zachowanie dyskrecji i poufności przekazanych informacji.

Adwokat Magdalena Rakowska – Kuśnierek ukończyła kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikację adwokacką odbyła w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu pod patronatem adwokata Michała Pankowskiego. Wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych, jak również innych podmiotów, w szczególności wspólnot mieszkaniowych.

Adwokat Magdalena Rakowska – Kuśnierek w związku z wieloletnią obsługą prawną jednego z największych podmiotów zarządzających i administrujących nieruchomościami w Wielkopolsce posiada doświadczenie w zakresie szeroko pojętej problematyki związanej z nieruchomościami, w szczególności:

 • obrót nieruchomościami,
 • zarządzanie i administrowanie nieruchomościami,
 • najem i dzierżawa nieruchomości,
 • zarządzanie nieruchomością wspólną we Wspólnotach Mieszkaniowych,
 • dochodzenia zapłaty czynszu i świadczeń z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
 • dochodzenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • dochodzenia zapłaty kosztów eksploatacji, funduszu remontowego i świadczeń przez właścicieli wyodrębnionych lokali we wspólnotach mieszkaniowych,
 • eksmisji z lokali mieszkalnych lub użytkowych,
 • dochodzenia odszkodowań od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego,
 •  zaskarżania uchwał Wspólnot Mieszkaniowych,
 • i inne